Tag: stany lękowe

Myślę że...

Łatwo można się zagubić i stracić sens życia.

Zastanawiam się co musi się wydarzyć, żebyśmy większą uwagę skupili na osobach cierpiących na depresje lub inne schorzenia psychiczne. Kiedy przestaniemy lekceważyć symptomy często niestety śmiercionośne? Sam fakt, że w dużej mierze interesujemy się swoim zdrowiem fizycznym jest bardzo dobry, ale często zapominamy o naszym umyśle, a to przecież on musi nam towarzyszyć do końca naszych dni.

Myślę że...

Syf tego świata ma wpływ na….

Szaleństwo ma wpływ na sztukę… Dlaczego gros ludzi, którzy tworzyli lub tworzą mają zaburzenia psychiczne? Czy wszystko to, co nas otacza jest trudne do zaakceptowania przez osoby o większej wrażliwości? Widząc, cierpią/cierpieli.

Myślę że...

Depresja – jak walczyć o siebie?

Czy stanie się faktycznie tak, że depresja będzie najczęstszą chorobą, która dotknie nasze społeczeństwo? A może już tak się stało. Być może niezanotowanych przypadków jest tak dużo, że nie mieści tego żadna skala. Czy prześcigniemy kraje skandynawskie?