Tag: brak zrozumienia

Myślę że...

Złość na brak logiki i koloryt zrozumienia

Coraz bardziej odczuwam przemijanie. Kolejne osoby odchodzą do „wieczności”. Mam coraz większy dystans do historii religijnej, która niejako przekonuje nas,…

Myślę że...

Jak domek z kart

Jeżeli chcę się doszukiwać sprawiedliwości, to powinnam zapomnieć. Sama nie wiem jak mogą żyć osoby bezwzględne na tym ludzkim padole….