Tag: homo hereticus

Polecam

Świat boli go ogromem swego fałszu

(…) Świat go uwiera swoim zakłamaniem, obłudą, tendencyjnością, lichym moralizatorstwem, pruderią intelektualną i nieustającą walką racji, w której oracje biorą…