Tag: Piotr Prokopiak

Polecam

Świat boli go ogromem swego fałszu

(…) Świat go uwiera swoim zakłamaniem, obłudą, tendencyjnością, lichym moralizatorstwem, pruderią intelektualną i nieustającą walką racji, w której oracje biorą…

Fabryka ludzi

Dłubanie w duszy

Minęliśmy się zawodowo, ponieważ mieliśmy wspólnie wystąpić na Potyczkach Literackich w Gorzowie, wtedy jakoś nie było mi po drodze… Mam…