Tag: zazdrość

Myślę że...

Miłość przyćmiewa funkcjonowanie

(…)Do­piero późną nocą, przy szczel­nie zasłoniętych ok­nach gry­ziemy z bólu ręce, umiera­my z miłości(…) Miłość wyczerpuje i przyćmiewa codzienne funkcjonowanie. A gdyby…

2