People Are People

Zostałam zaproszona do projektu People Ale People przez Yossariana Malewskiego. I dziękuję bardzo.W projekcie People Are People chodzi o to, żeby przekazywać mądrość od ludzi do ludzi… Mądrość ludzi znanych i nie znanych – takich których spotykamy codziennie i takich, których nie spotkamy nigdy bo są z tego „innego świata”… – mówi Yossarian

Miałam odpowiedzieć na pytanie… „Co jest najważniejsze w życiu?”

Co jest najważniejsze w życiu? Tolerancja, współodczuwanie, swoboda i otwartość w relacjach międzyludzkich i bycie sobą.

What is most important in life? Tolerance, compassion, freedom and openness in relationships and being yourself.

11150543_918517218214587_7913354682363552536_n